MANN-FILTER – SCR SISTEMOMS

Kompaktiški MANN-FILTER karbamido filtrai išsiskiria ypatingu smulkumu, praktikoje patikrintu tinkamumu kasdieniam naudojimui ir ilga eksploatavimo trukme. Jie saugo sistemos komponentus nuo dėvėjimosi ir gedimų, be to, yra atsparūs šalčiui ir amoniakui. MANN-FILTER karbamido filtrai tinka sunkvežimiuose ir autobusuose dažniausiai naudojamoms SCR sistemoms.

MANN-FILTER siūlo įsigyti įvairiausių karbamido filtrų, kokybe nenusileidžiančių transporto priemonių gamintojų įrengiamiems filtrams, kurie montuojami SCR (selektyviosios katalizinės redukcijos) sistemose, skirtose mažinti azoto oksidų koncentracijai išmetamosiose dujose. SCR sistemos jautriai reaguoja į vandeniniame karbamido tirpale („AdBlue“TM) esančius nešvarumus. MANN-FILTER karbamido filtrai pritaikyti tokiems aukštiems SCR sistemų reikalavimams – jie iš vandeninio karbamido tirpalo („AdBlue“TM) surenka nešvarumus, įskaitant daleles, kurios yra vos kelių mikrometrų dydžio ir nematomos plika akimi. Taip užtikrinamas SCR sistemos tirpalo švarumas. MANN-FILTER karbamido filtrai saugo nuo dėvėjimosi ir gedimų ne tik tiekimo siurblį su dozavimo bloku, bet ir atitinkamus įpurškimo sistemos komponentus.

Nauda aplinkai

MANN-FILTER karbamido filtrai padeda sumažinti komercinių automobilių, kuriuose įdiegta SCR technologija, dyzelinių variklių išmetamosiose dujose esančių kenksmingų medžiagų koncentraciją iki verčių, kurios yra gerokai mažesnės už leidžiamąsias ribines vertes, todėl transporto priemonės neviršija VI kartos Europos taršos normose nustatytos ribinės azoto oksidų koncentracijos.

Filtras išvalo vandeninį karbamido tirpalą („AdBlue“TM) taip, kad reikiamas jo grynumas yra pasiekiamas net tais atvejais, kai sistema papildoma esant nepalankioms kasdienės eksploatacijos sąlygoms – automobilių parkuose arba kelyje.

Balansavimo elementas

MANN-FILTER tiekia karbamido filtrus, komplektuojamus su atspariu karbamidui balansavimo elementu. Jis sumažina korpuso ertmėje esančio laisvojo skysčio tūrį ir absorbuoja slėgį, kai vandeninis karbamido tirpalas („AdBlue“TM) plečiasi temperatūrai nukritus žemiau užšalimo ribos. Taip lankstus balansavimo elementas apsaugo sistemą ir filtrą nuo sugadinimo.

Kaip veikia SCR technologija?

Kad SCR sistema veiktų tinkamai, į išmetamųjų dujų srautą turi būti purškiamas 32,5 proc. koncentracijos vandeninis karbamido tirpalas. Įkaitusiose išmetamosiose dujose išsiskiria amoniakas, paverčiantis azoto oksidus nekenksmingomis medžiagomis – oru ir vandeniu.