NEPAMIRŠKITE ORO KONDICIONAVIMO

TĘSIASI ORO KONDICIONIERIŲ PILDYMO IR PRIEŽIŪROS SEZONAS. NENORIAI NUSITEIKUSIEMS KLIENTAMS VERTA PRIMINTI, KAD VISOSE, NET NAUJOSE, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOSE KASMET NETENKAMA MAŽDAUG 10 % ŠALDOMOSIOS MEDŽIAGOS, IR TAI YRA NORMALUS REIŠKINYS.

Dėl oro kondicionavimo sistemos pildymo kliento transporto priemonė nebus ilgiau laikoma servise. Tik reguliari, kasmetinė šios sistemos priežiūra užtikrina patikimą jos veikimą.

Ką reikia tikrinti?

Tikrinant ir pildant oro kondicionavimo sistemą, reikia:

 • naudojant oro kondicionierių pildymo įrenginį, papildyti ir pakeisti šaldomąją medžiagą bei alyvą;
 • pašalinti garintuve susikondensavusį vandenį;
 • patikrinti sistemos sandarumą ir vamzdelius;
 • patikrinti valdymo sistemos elementus, tokius kaip slėgio ir temperatūros jutikliai;
 • pakeisti salono filtrą (smulkiųjų dalelių);
 • patikrinti kompresorių, kondensatorių, garintuvą, filtrą-sausintuvą, slėgio jungiklį, pildymo jungtis, išsiplėtimo vožtuvą;
 • patikrinti kompresoriaus pavaros diržo įtempimą ir būklę;
 • dezinfekuoti garintuvo ir ventiliacijos ortakius;
 • patikrinti aušinimo skystį variklio aušinimo sistemoje.

Nors variklio aušinimo ir oro kondicionavimo sistemos yra atskiros, jos daro įtaką viena kitai, nes veikiantis oro kondicionierius sąlygoja variklio aušinimo skysčio temperatūros padidėjimą. Todėl pildant oro kondicionierių rekomenduojama patikrinti ir variklio aušinimo skystį.

Oro kondicionavimo sistemos elementus, išpučiamo oro temperatūrą ir slėgį reikia tikrinti sistemą tinkamai pripildžius šaldomosios medžiagos ir alyvos. Reikia patikrinti iš ventiliacijos ortakių pučiamo oro temperatūrą. Diagnostika taip pat apima vamzdelių, esančių prieš kompresorių ir kondensatorių, temperatūros patikrinimą. Sistemos dalis, kurioje yra aukštas slėgis, turėtų būti karšta ir sausa, o dalis, kurioje yra žemas slėgis, – šalta. Būtina patikrinti garintuvo bei kondensatoriaus švarą ir tai, ar tinkamai veikia ventiliatorius. Drėgmės arba šerkšno susidarymas sistemos dalyje, kurioje yra aukštas slėgis, rodo, kad yra sutrikęs šaldomosios medžiagos srautas.

Apledėjimą kondicionavimo sistemos dalyje, kurioje yra aukštas slėgis, sukelia visiškas šaldomosios medžiagos srauto užblokavimas. Šaldomosios medžiagos srauto sutrikimas sustabdo alyvos srautą, to rezultatas – kompresoriaus užstrigimas. Taip pat būtina patikrinti kompresoriaus pavaros diržo įtempimą ir būklę, ar nėra neįprasto kompresoriaus, išsiplėtimo vožtuvo, ventiliatorių ir oro kondicionavimo ortakių veikimo triukšmo.

KOMPRESORIUS

Oro kondicionavimo sistemose naudojami įvairių tipų kompresoriai. Jeigu buvo pakeistas sistemos kompresorius, būtina praskalauti oro kondicionavimo sistemą specialiu skysčiu arba šaldomąja medžiaga, tačiau aplenkiant (naudojant specialias jungtis) kompresorių, išsiplėtimo vožtuvą (slopinimo purkštuką) ir filtrą-sausintuvą. Būtina pakeisti filtrą-sausintuvą ir vožtuvus naujais.

Gedimų nustatymas:

 • mažas aušinimo efektyvumas arba jo trūkumas;
 • triukšmingas veikimas;
 • metalo drožlės šaldomojoje medžiagoje;
 • oro kondicionavimo sistemos valdymo bloko arba variklio valdymo bloko klaidos kodas.

Gedimų priežastys:

 • per mažas šaldomosios medžiagos kiekis;
 • per mažas alyvos kiekis šaldomojoje medžiagoje;
 • netinkamas pavaros diržo įtempimas (guolio pažeidimas);
 • elektros jungties pažeidimas;
 • užpildytas filtras-sausintuvas.

2ac

1 pav. Oro kondicionavimo sistemos veikimo schema

KOMPRESORIAUS ALYVA

Iš garintuvo tekanti dujų pavidalo ir žemos temperatūros šaldomoji medžiaga yra suslegiama alyva tepamu kompresoriumi. Alyva oro kondicionavimo sistemoje atlieka dvi pagrindines funkcijas – sutepa judančias dalis (kompresorių, išsiplėtimo vožtuvo adatą) ir pašalina šilumą iš kompresoriaus. Tinkamų parametrų alyvos pasirinkimas yra labai svarbus tinkamam oro kondicionavimo sistemos veikimui. Kompresorius reikia pildyti tik aušinimo sistemoms skirta alyva, patvirtinta automobilio arba kompresoriaus gamintojo.

Reikia pažymėti, kad vadinamosios universalios alyvos yra PAO (polialfaolefinų) arba mineralinės alyvos, kurių klampumas skiriasi nuo sintetinių PAG (polialkilenglikolio) alyvų. PAO ir PAG alyvų maišyti tarpusavyje negalima. Alyvos parametrų pakeitimas, pavyzdžiui, sumaišant su kita alyva, gali sukelti kompresoriaus gedimą. Tokį patį rezultatą galima gauti ir naudojant per mažo klampumo alyvą (pavyzdžiui, su per dideliu UV dažiklio kiekiu arba naudojant SAE specifikacijos neatitinkantį dažiklį). Per didelio klampumo alyva sąlygoja didesnę trintį, kompresoriaus temperatūros padidėjimą ir jo užstrigimą. Alyvos kiekis oro kondicionavimo sistemoje turi būti labai tikslus. Per mažas alyvos kiekis sukelia kompresoriaus temperatūros padidėjimą ir alyvos suanglėjimą įsiurbimo dalyje. Per didelis alyvos kiekis lemia padidėjusias kompresoriaus stūmoklių ir veleno sistemos apkrovas (guolio užsiblokavimą).

3ac

2 pav. Viena brangesnių oro kondicionavimo sistemos dalių yra kompresorius. Rinkoje siūlomi nauji arba restauruoti kompresoriai.

KONDENSATORIUS

Dujų pavidalo ir aukštos temperatūros šaldomoji medžiaga patenka į kondensatorių ir atiduoda šilumą aplinkai. Atvėsusi šaldomoji medžiaga pakeičia fizinę būseną iš dujinės į skystąją. Dėl teršalų kondensatorius gali būti sugadintas, todėl reikia tikrinti jo būklę. Dažnai kartu su kondensatoriumi yra integruotas filtras-sausintuvas.

Gedimų nustatymas:

 • mažas aušinimo efektyvumas;
 • matomi nešvarumai;
 • nuotėkis.

Gedimų priežastys:

 • užteršta arba sena šaldomoji medžiaga;
 • nesandarumas;
 • užterštas filtras-sausintuvas.

FILTRAS-SAUSINTUVAS

Skysta šaldomoji medžiaga teka per filtrą-sausintuvą, kuris nuo šaldomosios medžiagos atskiria vandenį. Be to, viršutinė filtro dalis atlieka kompensacinės kameros funkciją, o apatinė – šaldomosios medžiagos talpyklos funkciją, taip panaikinami slėgio svyravimai sistemoje.

Gedimų nustatymas:

 • jeigu vamzdelių, esančių prieš filtrą ir už jo, temperatūrų skirtumas yra didesnis nei 3 °C, filtras yra prisipildęs drėgmės. Maždaug po 3 metų filtras prisipildo drėgmės ir nebeatlieka savo funkcijos, todėl kyla kompresoriaus ir išsiplėtimo vožtuvo gedimų pavojus.

4ac

3 pav.  Dažniausiai yra naudojami lygiagretaus srauto kondensatoriai.

5ac

4 pav. Nuo garintuvo reikia reguliariai pašalinti pelėsius.

6ac

5 pav. Filtras-sausintuvas – tai pildant oro kondicionavimo sistemą dažnai pamirštamas elementas. Jei filtras prisipildęs drėgmės, vadinasi, nuo šaldomosios medžiagos nėra atskiriamas vanduo.

IŠSIPLĖTIMO VOŽTUVAS (SLOPINIMO PURKŠTUKAS)

Per išsiplėtimo vožtuvą (slopinimo purkštuką) šaldomoji medžiaga yra įpurškiama į garintuvą. Tai yra aukšto ir žemo slėgio dalių atskyrimo vieta. Transporto priemonėse naudojamos oro kondicionavimo sistemos su išsiplėtimo vožtuvu arba slopinimo purkštuku. Dažniausiai slopinimo purkštukai yra naudojami sistemose, turinčiose kintamo darbinio tūrio kompresorius.

Šaldomosios medžiagos srautą sistemose su išsiplėtimo vožtuvu reguliuoja vožtuvas, kuris atsidaro arba užsidaro, priklausomai nuo iš garintuvo ištekančių dujų temperatūros.

Gedimų nustatymas:

 • mažas aušinimo efektyvumas;
 • sistema neveikia.

Gedimų priežastys:

 • šaldomosios medžiagos užteršimas;
 • sistemos apledėjimas arba perkaitimas;
 • sistemos nesandarumas.

GARINTUVAS

Garintuve aukštas šaldomosios medžiagos slėgis yra sumažinamas, dujinis pavidalas pasikeičia į skysčio, pasireiškia aušinimo efektas. Ventiliatoriaus pučiamas oro srautas teka per garintuvą, yra atšaldomas ir nukreipiamas į automobilio saloną. Garintuvas montuojamas sunkiai pasiekiamoje vietoje – dažniausiai po prietaisų skydeliu.

Tai sudaro optimalias sąlygas bakterijoms, grybeliams ir mikroorganizmams atsirasti. Todėl reikia periodiškai dezinfekuoti garintuvo ir ventiliatoriaus ortakius.

Gedimų nustatymas:

 • mažas aušinimo efektyvumas;
 • nemalonus kvapas transporto priemonės salone.

Gedimų priežastys:

 • sistemos nesandarumas;
 • stiprus užteršimas, trukdantis šilumos apykaitai.

SALONO VENTILIATORIUS IR SALONO FILTRAS (SMULKIŲJŲ DALELIŲ)

Salono ventiliatoriaus gedimus gali sukelti didelis salono filtro užterštumas. Yra naudojami dviejų tipų salono filtrai:

 • tradiciniai, su mikropluoštu, kuris sulaiko dulkes ir žiedadulkes;
 • filtrai su papildomu aktyviosios anglies sluoksniu, kuris sustabdo kenksmingas dujines medžiagas, pavyzdžiui, ozoną arba angliavandenilius. Šio tipo filtrai yra rekomenduojami alergiškiems žmonėms.

Smulkiųjų dalelių filtrą reikia keisti kartą per metus. Užterštas filtras sukelia nemalonų kvapą transporto priemonės salone.

PIGUS ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS PILDYMAS?

Oro kondicionavimo sistemos pildymo, priežiūros arba apžiūros kainų skirtumai kartais yra gana dideli. Kainų skirtumai dažnai yra susiję su skirtinga oro kondicionavimo sistemos pildymo ir priežiūros darbų apimtimi. Kartais tai verta nurodyti klientui. Mažiausios kainos taikomos darbams, apimantiems tik pelėsių pašalinimą nuo garintuvo ir ventiliacijos kanalų, naudojant purškiamas priemones. Tačiau to negalime vadinti oro kondicionavimo sistemos priežiūra.

Klientams taip pat verta priminti apie periodinį oro kondicionavimo sistemos įjungimą ne tik vasarą, bet ir žiemą. Kartą per savaitę keletui minučių įjungiant oro kondicionavimo sistemą, kompresorius yra sutepamas alyva, tarpikliai apsaugomi nuo perdžiūvimo.