Mobilumo paketas – kas kaišo pagalius į vilkikų ratus?

Aktualiausias vežėjams klausimas šiuo metu – „Mobilumo paketas“. Balsavimas dėl jo nulems ne tik kokia bus transporto sektoriaus ateitis Europoje, bet ir tai, ar apskritai išgyvens transporto kompanijos.

Vežėjai „Mobilumo paketą“ vadina protekcionistiniu. Juo senosios, didžiosios Europos Sąjungos šalys: Prancūzija, Vokietija, Austrija ir kitos siekia padėti savo šalių vežėjams konkuruojant su jaunesnių ES šalių transportininkais ir juos sužlugdyti, o patekimą į rinką ribojančias priemones teisina socialiniais argumentais.

Anot „Linavos“ sekretoriaus transporto politikai Tomo Garuolio, vienas iš „Mobilumo paketo“ reikalavimų vilkikams periodiškai grįžti į jų registracijos šalį yra protekcionistinis ir nukreiptas prieš periferines ES valstybes.

„Šis pasiūlymas mus, kaip periferines valstybes, stumia į nevienodą padėtį, nes grįžimas į registracijos šalį yra nukreiptas prieš periferines valstybes. Dabar turime priėjimą prie rinkos, galime įvežti krovinius laisvai visoje Europoje, bet norima primesti prievolę po tam tikro laiko sugrąžinti vilkiką į Lietuvą. Mes tai traktuojame kaip protekcionistines priemones ir tam nepritariame“, – sakė T. Garuolis.

Jau rašėme apie tai, kad asociacija „Linava“ pradėjo aktyviai spręsti su „Mobilumo paketu“ susijusius klausimus. Šį mėnesį susibūrusi iniciatyvinė įmonių grupė savanoriškai pasiūlė įkurti „Mobilumo paketo“ finansinį fondą, skirtą ginti mūsų vežėjų interesus. Tai pat pakvietė visus norinčius prisijungti prie fondo steigimo.

Asociacija suskubo veikti ir jau dabar rengiami straipsniai, aiškinantys apie „Mobilumo paketo“ žalą Lietuvos vežėjams. Sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis susitinka tiek su europarlamentarais Briuselyje, tiek su IRU atstovais.

Štai ir ateinantį antradienį asociacijos iniciatyva Briuselyje organizuojami pusryčiai kartu su europarlamentaru Petru Auštrevičiumi, kurių metu kartu su kitais europarlamentarais bus diskutuojama dėl „Mobilumo paketo“ ir siekiama mums palankių sprendimų.

Aktyvi veikla vykdoma tiek Lietuvoje, tiek ir vakarų Europoje, ES institucijose. Atrodytų, visi vežėjai supranta kaip tai yra svarbu. Deja, paskutinis asociacijos prezidiumo posėdis parodė, kad net prezidiumo narių tarpe yra tokių, kurie arba nesupranta „Mobilumo paketo“ grėsmės, arba specialiai nori pakenkti kitiems Lietuvos vežėjams.

Šių metų spalio 17 d. vykusiame prezidiumo posėdyje derybų dėl ”Mobilumo paketo“ eigą pristatė asociacijos generalinis sekretorius M. Atroškevičius. Jis papasakojo apie fondo idėją ir kodėl šis fondas svarbus visiems vežėjams, kad tai nėra uždaras klubas ir savo įnašą į fondą gali įnešti kiekvienas norintis. Taip pat generalinis sekretorius pristatė darbus, kurie jau daromi dėl „Mobilumo paketo“.

Posėdžio pirmininkas pakvietė balsuoti dėl to, kad T. Garuolis būtų paskirtas išimtinai atsakingu už fondo lėšų naudojimą, o M. Atroškevičius už kontrolę. Prezidiumo nariai: V. Bučinskas, R. Martinavičius, O. Tarasov, A. Telmentas, B. Geležiūnas ir R. Vosylius balsavo už pasiūlymą. Prezidiumo nariai: M. Svirko, A. Ašmankevičius, R. Vėlavičius ir A. Pajuodis nedalyvavo balsavime apskritai, nors buvo posėdžių salėje, E. Mikėnas – susilaikė.

Balsavimo faktai – daugiau nei iškalbingi, tačiau išvadas paliksime pasidaryti patiems skaitytojams: kas stengiasi visomis išgalėmis padėti vežėjams, o kas tik kaišo pagalius į vilkikų ratus.

Šaltinis: Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“