Garantija

„Q-Service Truck“ servisuose atliktiems darbams taikoma garantija. Garantiniu  laikotarpiu galioja įsipareigojimas nemokamai sutvarkyti gedimą, jei tai yra prastos priežiūros ar remonto (įskaitant brokuotas dalis) pasekmė. Taip pat šio tinklo servisai įsipareigoja atlikti garantinį remontą, susijusį su kitų tinklo narių atliktu remontu ar priežiūra (įskaitant brokuotas dalis). „Q-Service Truck“ tinklo servisai suteiks neatidėliotiną pagalbą klientams, jeigu remontas buvo atliktas tinklo servisuose.  Pasiliekame teisę atsisakyti nemokamai šalinti gedimus, jei:

  1. pasibaigė garantijos galiojimo laikas;
  2. buvo atlikti darbai, neįtrauki į „Q-Service Truck“ tinklo paslaugų standartus;
  3. kliento nurodymu remonto metu nebuvo laikomasi techninių reikalavimų;
  4. defektai atsirado dėl kliento kaltės (nelaimingi atsitikimai, netinkamai naudojama transporto priemonė, nesilaikoma tinkamos transporto priemonės techninės priežiūros ir eksploatavimo reikalavimų);
  5. naudojamas netinkamas kuras;
  6. žala atsirado dėl gaisro, stichinių nelaimių, neramumų, išorinių veiksnių;
  7. žala atsirado dėl perkrovos, dalyvavimo sportinėse varžybose, gamintojo patikros ir priežiūros instrukcijų nesilaikymo;
  8. pretenzijos neturi nieko bendro su serviso atliktais darbais.